خانه / امتحانات نهایی / پاسخ تشریحی کنکور زبان 1402

پاسخ تشریحی کنکور زبان 1402

درود به داوطلبان کنکور زبان

همانند سال های قبل از اولین سایت هایی که پاسخ تشریحی کنکور زبان را نوشتیم و روی سایت قرار دادیم تا داوطلبان کنکور با پاسخ های درست خود را بیازمایند و کنکوری های سال های آینده نیز با آخرین تغییرات آشنا شوند. بهترین منابع کنکور زبان و بودجه بندی ها و روش مطالعه را در مقالات سایت و بخش زبان تخصصی برای شما نوشتیم تا جزوات لازم را تهیه و از هم اکنون کار را آغاز کنید تا از رقبا عقب نمانید.

سوالات کنکور سراسری زبان تخصصی
مجموعه سوالات کنکور سراسری زبان تخصصی با پاسخ تشریحی کامل ( مهم ترین منبع مطالعاتی رشته زبان )

پاسخ تشریحی بخش های آزمون کنکور زبان تخصصی

گرامر

1. گزینۀ 4
برای بیان انجام عملی در آینده با برنامه ریزی قبلی می توان از زمان حال استمراری به همراه قید زمان آینده استفاده کرد. رایج ترین کاربرد چنین ساختار ی در مورد قرارهایی است که ما با افراد داریم.

2. گزینۀ 3
نقش عبارت “a reasonable level of fitness “برا ی فعل “require “مفعولی است، پس در جای خالی نیاز به ساختار مجهول داریم.
گزینه های 1& 2 به دلیل به کارگیری “requirement “بعد از “fitness “ نادرست هستند.

3. گزینۀ 1
در جای خالی نیاز به مفهوم تضاد داریم که با توجه به علامت های نگارشی به کار رفته در جمله، تنها می توان از “however “استفاده کرد.

4. گزینه 4
بعد از “despite “نمی توان از جمله استفاده کرد (رد گزینۀ1) هچنین ساختار “to used his “اشتباه است و گزینۀ 3 نیز حذف می شود. بعد از ساختار “be used to “به معنای (عادت داشتن ) به فعل “ing “دار نیاز داریم (رد گزینۀ 2).

5. گزینۀ 2
به کارگیری “after “بعد از صفت ملکی “its “ نادرست است (رد گزینۀ 1) استفاده از “after “در انتهای این جمله غیر منطقی است (رد گزینۀ 3). مشخصاً “a phase “نمی تواند فاعل مناسبی برای فعل “is testing “باشد و گزینه 4 نیز حذف می شود.

6. گزینۀ 3
بعد از “how “نمی توان از فعل استفاده کنیم و گزینه 4 حذف می شود. در گزینۀ 1، فعل “gets “فاقد فاعل است و حذف شد. بعد از فعل “gets “نیاز به صفت داریم و گزینه 2 نیز حذف می شود.

7. گزینه 4
برای بیان آرزو در مورد گذشته باید از زمان گذشتۀ کامل ( had + p.p ) استفاده کنیم که تنها در گزینۀ 4 موجود است.

8. گزینۀ 1
فعل “familiarize “در حالت معلوم نیاز به یک مفعول دارد (رد گزینۀ 3) همچنین در جای خالی نیاز به ساختار هم پایه با “they are taught “ داریم، ساختار ی مانند “and they are familiarized “که در چنین ساختاری می توان “they are “را حذف به قرینه کرد و به گزینۀ 1 رسید.

9. گزینۀ 2
با توجه به رابطۀ ملکی بین “layout “و “ecosystem “در جای خالی نیاز به ضمیر موصولی “whose “داریم.

10. گزینه 3

با توجه به ساختار “spend ……..doing “که در آن در جای خالی یک بازۀ زمانی گذاشته می شود، گزینۀ 3 صحیح است.

11. گزینۀ 4
بعد از حرف اضافۀ “in “نیاز به ساختار اسمی داریم (رد گزینه های 1 و 2) بعد از فعل “is “نیاز به مصدر با “to “داریم و گزینه 3 نیز حذف می شود.

12. گزینۀ 2
بعد از ساختار بیان آرزوی I wish نیاز به یک جمله داریم (رد گزینۀ 1). در چنین ساختاری جمله یک زمان به عقب می رود. چون صحبت در مورد زمان حال است باید از فعل گذشتۀ “could “استفاده کنیم.

13. گزینۀ 3
نقش “prisoners “برای فعل “capture “مفعولی است، نقش “battle “نیز برای فعل “fight “مفعولی است. در اصل جمله به صورت زیر بوده است:

Prisoners (who were) captured in a battle (which was) fought

که عبارت داخل پرانتز قابل حذف است.

14. گزینۀ 2
به کارگیری حرف اضافۀ “in “قبل از underwater نادرست است ( رد گزینه های1 و 3 ) اسم “bubbles “نیز نمی تواند مفعول مناسبی برای “splash around “باشد و گزینه 4 حذف می شود.

15. گزینۀ 3
هیچ دلیلی برای وارونه سازی جمله وجود ندارد ( رد گزینه های 1 و 2 ) با توجه به کلمۀ همپایه ساز “and “نیاز به ساختار “ing “دار داریم و گزینه 4 حذف است.

آموزش گرامر زبان تخصصی
درس نامه به همراه جدیدترین سوالات چهارگزینه گرامر زبان تخصصی

واژگان

16. گزینه 1 یک شب بعد از شام همیشگی خود آب مرغ، برنج سفید، سالاد و پودینگ شیر، رییس جمهور هنگامی که برای رفتن به خواب ایستاد، بیهوش شد.

1) سوپ 2) پرس،وعده 3) گلدان 4) جذر و مد

17. گزینه 3 تینا فقط با کمی تلاش توانست پیشرفت زیادی در تحصیل داشته باشد.

18. گزینه 4 دوچرخه سوار استرالیایی پیشتاز است اما دوچرخه سواران روسیه و پرو با فاصله کمی عقب هستند.

1) قهرمان 2) ضربه 3) خلبان 4) سبقت

19. گزینه 2 جو تقریبا نوزده سال دارد اما نسبت به سن خود بسیار نابالغ است. او در مواجه با هر چیزی هنوز به کمک والدینش نیاز دارد.

1) پیچیده 2) نابالغ 3) آگاه 4) ناسازگار

20. گزینه 1 اگر یک بیماری جزیی مانند سردرد دارید می توانید مقداری آسپرین برای تسکین درد مصرف کنید.

1) آرام کردن 2) یادآوری کردن 3) تفکر کردن 4) فرستادن

21. گزینه 3 هرگز پیوست های افرادی که نمی شناسید را باز نکنید چون ممکن است آن ها کامپیوتر شما را آلوده کنند.

1) گرفتن 2) زندانی کردن 3) آلوده کردن 4) توپ زدن

22. گزینه 4 پسرم هنوز انتخاب رشته نکرده است. او بین جامعه شناسی و انسان شناسی شک دارد.

1) مدرک 2) گواهینامه 3) واحد 4) رشته

23. گزینه 1 می خواستیم خانه بخریم اما ارزان ترین خانه از محدوده قیمتی ما خارج بود.

1) محدوده 2) حجم 3) مقیاس 4) مجموع

24. گزینه 2 یک قاضی ممکن است فقط حضانت را به مادر بدهد و پدر باید برای کمک به مخارج بچه ها نفقه فرزند را بپردازند.

1) نگهبان 2) حضانت 3) محافظت 4) پرورشگاه

25. گزینه 3 در آینده نیاز به انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی باد و خورشید خواهیم داشت.

1) بازیافت شده 2) قابل استفاده مجدد 3) تجدید پذیر 4) اندوخته

26. گزینه 1 بعد از دو ساعت آنقدر عصبانی بودم که سر یکی از پرستارها فریاد زدم تا زمانی که ماموران امنیتی آمدند و من را از بیمارستان بیرون کردند.

1) مشایعت کردن 2) سوراخ کردن 3) محروم کردن 4) آسیب رساندن

27. گزینه 4 هانس جنسن بعد از پنج سال آموزش کاراته، کمربند مشکی خود را با کفش های باله عوض کرد و خود را در کلاس های باله ثبت نام کرد.

1) جایگزین کردن 2) تغییر یافتن 3) عوض کردن 4) معاوضه کردن

28. گزینه 2 ممکن است این گونه به نظر برسد که تصمیمات افراد نمی تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد، اما اگر تصمیمات آن ها را کنار هم قرار دهید، آن ها ممکن است به چیزی اضافه شوند که به معنای واقعی کلمه جهان را تغییر دهد.

1) به طور یکسان 2) واقعا 3) به طور رسمی 4) با ملایمت

29. گزینه 3 آیا ممکن است روزی کل یک شهر مانند سانفرانسیسکو به دلیل بالا آمدن سطح دریا در آب غرق شود.

30.گزینه 1 اندی روز بدی را سپری می کرد بنابراین همسرش برای اینکه خوشحالش کند او را بیرون برد تا بستنی بخورند.

31.گزینه 2 اعتراف میکنم که برای من دشوار است که غرورم را زیر پا بگذارم و قوبل کنم که در مورد چیزی اشتباه کرده ام.

swallow my pride

32.گزینه 4 اگر یک مار سمی شما را گزیده است باید فورا به دنبال کمک پزشکی باشید.

33. گزینه 3 در انگلستان اشتیاق به گیاهان آمریکایی یکی از دلایلی بود که لاله های اروپایی در باغ ثروتمندان و افراد مشهور از مد افتادند.

34. گزینه 1 این قطار دقیقا شبیه قطاری است که در دوره ویکتوریایی کار می کرد و فضای داخل واگن ها به زیبایی دکوراسیون شده اند.

35. گزینه 4 او یک مجرم سر سخت است و امسال پنج بار به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شده است.

ترتیب اجزای جمله


۳۶ . گزینه : ۲
ترجمه: اگر جهانی شدن را همانطور که در گذشته مدیریت شده است، ادامه دهیم ، آینده روشنی نخواهد بود.
بعد از since جمله کامل نیاز داریم ( رد گزینه 1 ). چون نقش globalization برای manage مفعولی است، نیاز به فعل مجهول دارد که ترکیب has been + p.p می باشد ( رد گزینه های ۳ و ۴). ضمن اینکه کلمه how در گزینه ۳ به درستی استفاده نشده است.
37.گزینه: ۳
ترجمه :وقتی از این منطقه بازدید کردم دیدم که این اتوبوس ها بیشتر از تعداد نفر ی که اجازه داده شده جابجا کرده و سفرهای طوالنی بدون وقفه انجام داده اند.
بررسی گزینه ها:
فعل visit معلوم است و جمله وصفی آن نمی تواند با شکل سوم فعل نوشته شود( رد گزینه 1 ). ساختار درست در گزینه 2 باید به شکل more people than permitted باشد( رد گزینه ۲). در گزینه ۴ دو جمله مستقل بدون حرف ربط با هم ترکیب شده اند.
38. گزینه: ۱
ترجمه: تعداد کل ساعات کار زنان متاهل دارای فرزند بیشتر از تعداد کل ساعات کاری مردان است.
بررسی گزینه ها:

بعد از than باید ساختار موازی به کار رود که در گزینه های دو، سه وچهار رعایت نشده است. ضمن اینکه در گزینه ۴
working men به معنی مردان شاغل هست ، نه ساعت های کاری مردان.
39. گزینه: ۴
ترجمه: ملیت کشته شدگان هنوز مشخص نیست ، اما شهردار گواالکا به خبرنگاران گفت که معتقد است بیشتر اهل هاییتی هستند.
بررسی گزینه ها: فعل told نیاز به حرف اضافه ندارد ( رد گزینه های ۱ و ۳ ). در گزینه ۲ قبل از فعل killed اسم مرجع نداریم. ضمن اینکه در گزینه ۳ اسم مرجع برای عبارت وصفی وجود ندارد.

40. گزینه: ۱
ترجمه: بوروس دیوین مدیر ارشد کمیسیون ملی سرمایه که مسئول اسکیت وی است گفت: مادر طبیعت امسال ما را با چالش بزرگی روبرو کرده است
بررسی گزینه ها:

فعل present ، به حرف اضافه with نیاز دارد (رد گزینه های ۲ و ۳) . اسم manager باید به همراه حرف تعریف باشد یا بعد از senior قرار بگیردو گزینه 4 نیز حذف می شود.

کاربردهای زبانی

41. گزینه 2 ترکیب it has been ages since به معنی گذشته شدن از زمان طولانی است.

42. گزینه 1 کنار آمدن با چیزی

43. گزینه 4 چیزی را تحت کنترل داشتن

متن مکالمه

الف – سلام خوبی؟

ب – خیلی خوبم در حال تلاش هستم تا با همه کارهایی که باید امروز انجام دهم کنار بیایم.

الف – به نظرم سر شما خیلی شلوغ است. روی چه چیزهایی کار میکنی؟

ب – راستش همان کارهای همیشگی است. در حال تلاش برای ترتیب دادن کارها قبل از رسیدن موعد آن ها هستم.

الف – منطفی است. به هر حال موفق باشید. اگر فکر می کنید می توانم کاری برای شما انجام دهم به من بگویید.

44. گزینه 3 با چیزی کنار آمدن

45. گزینه 2 به ترکیب nuts and bolts به معنی جزییات کار توجه کنید.

کاربردهای زبانی زبان تخصصی
نمونه سوالات بخش کاربردهای زبانی کنکورهای رشته زبان انگلیسی و زبان تخصصی

کلوز تست

46. گزینه 4            با توجه به معنی جمله به حرف اضافه by نیاز داریم که به معنی تا می باشد. در واقع فرد می تواند تا ۲۰  درصد از میزان انتشار کربن خود را کاهش دهد.

47. گزینه 3          به ترکیب واژگانی زیر دقت کنید.

Cost a pretty penny:                    هزینه هنگفتی داشتن                   

48. گزینه 2

49. گزینه1

50.گزینه 4             با توجه به مفهوم جمله (در مجموع به مقداری رسیدن)  داریم که با ترکیب totally up to شکل میگیرد. از آنجایی که این امر یک پروسه در جریان است نمیتوان از    totaled استفاده کرد که به گذشته یا عملی تمام شده برمی گردد.

51. گزینه 3          بعد از جای خالی یک به جمله واره اسمی آمده است. پس قبل از آن نیاز به یک فعل داریم که به آن وصل شود. دقت کنید که فاعل جمله نیز خود یک جمله واره اسمی است که باید فاعل و فعل داشته باشد. در گزینه 4 ترتیب قرارگیری کلمات سبب ناقص شدن جمله است.

52. گزینه 1          ترکیب واژگانی extremely rapidly  برای پرکردن جای خالی منطقی تر از سایر گزینه ها است.

53. گزینه 2          ترکیب combine with  به معنی درکنار است.

54. گزینه 4          ترکیب واژگانی in the case of  به معنی درباره دقت کنید.

55. گزینه 1        دقت کنید که بعد از however باید از کاما استفاده کنیم.

However, that aircraft passing…..

آپارات، آیلتس، کلمات ناآشنا
کانال آپارات ما

درک مطلب

پاسخ سوال های درک مطلب کنکور منحصرا زبان تیرماه ۱۴۰۲
56. گزینه 2
متن اساسا در مورد چه چیزی صحبت می کند؟ « مداخلة دیجیتالی برای درمان افسردگی».
57. گزینه 1
کلمة ‘‘it ‘‘در پاراگراف ۲ اشاره دارد به سال 2020.
58. گزینه 4
چرا آیزاک مش باور دارد که به جا و مهم است که سوالاتی چند در رابطه با مداخلة دیجیتالی پرسیده شود؟
به دلیل استفاده افزون و گسترده آنها در پاسخ به پاندمی کووید نوزده.
59. گزینه 2
کدام مورد در رابطه یا مداخلة دیجیتالی نادرست است؟
مردم معمولا پیش از صحبت با یک روان درمانگر به برنامه یا وب سایتی ورود می کنند.
60 .گزینه 4
به کدام یک از سوالات در متن پاسخ داده شده است؟
ترجمة پاسخ:»کدام جنبة برخی از خدمات سالمت روان امروزی متفاوت از گذشته است؟
61. گزینه 3
با توجه به متن، زبان پیجین چیست؟
زبانی ساده که به عنوان راه حلی برای نبود زبان مشترک توسط برده ها ساخته شد.
62. گزینه 1
کدام یک از موارد می تواند در رابطه با زبان پیجین در پاراگراف اول استنباط شود؟
حتی برده ها در فهمیدن آن سختی میکشیدند.«
63. گزینه 2
نقش کودکان در بسط زبان های با آمیختگی نژادی چیست؟
آنها زبان پیجین را به منظور ساختن زبانی رساتر با سیستم ساختاری متعلق به خود اقتباس می کنند.
64. گزینه 3
بر اساس پاراگراف ،۲ شواهدی وجود دارد که انگلیسی… .
احتمال زمانی یک ‘‘creole ‘‘بود.
65. گزینه 4
واژة ‘‘innate ‘‘در پاراگراف ۲ نزدیکترین معنا را دارد به… .
ترجمة پاسخ : «ذاتی».
66. گزینه 3
تعدادی از کنش ها و عادت های همه گروه های مردمی زیر در متن مطرح شده اند به جز … .
متکلمان قدیم نورس.
67. گزینه 2
صورت سوال:» در پاراگراف ،۲ نویسنده چه دلیلی را برای ماهیت فرار شادی در نسل قرن بیست ویکم پیشنهاد میکند؟
ترجمة پاسخ : تنبلی و تمایل به پیروزی های سریع.
68. گزینه 3
نویسنده چه چیزی را به عنوان راهی برای ایجاد عادت های سالم در زندگی پیشنهاد می کند؟
مشخص کردن اینکه شادی برای شما چه معنایی دارد.
69. گزینه 1
نویسنده با گفتن جمله: زندگی… عجیب است. چه منظوری دارد؟
زندگی غیرقابل پیشبینی است و می تواند آشفته باشد.
70. گزینه 2
در پایان کدام پاراگراف گزینه زیر می تواند قرار داده شود؟
پس عیاشی می کنیم، می خوریم، خرید می کنیم، از رمق می افتیم، تا نگرانی هایمان را فراموش کنیم. اما این شادی نیست.
«پاراگراف ۲»

واژگان زبان تخصصی و کنکور زبان
کامل ترین جزوه واژگان زبان تخصصی
youtube logo 2
کانال یوتوب ما را دنبال کنید.

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

پاراگراف نویسی در زبان انگلیسی

پاراگراف نویسی در انگلیسی یکی از اصول مهم در مهارت نوشتن (رایتینگ) است. در آزمون‌های بین‌المللی زبان …

2 نظرات

  1. عالی عالی👏👏👏🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!