خانه / امتحانات نهایی / پاراگراف نویسی در زبان انگلیسی

پاراگراف نویسی در زبان انگلیسی

پاراگراف نویسی در انگلیسی یکی از اصول مهم در مهارت نوشتن (رایتینگ) است. در آزمون‌های بین‌المللی نظیر آیلتس، تافل و امتحانات مدارس بخشی در آزمون وجود دارد که مهارت نوشتن را ارزیابی می‌کند.

قبل از هر چیز باید با روش نوشتن پاراگراف ها آشنا شویم.

یک پاراگراف از سه بخش تشکیل می شود.

« جمله موضوع اصلی» (Topic Sentence)

«جملات پشتیبان» (Supporting Sentences)

«یک جمله نتیجه» (Concluding Sentence)

هنگام نوشتن پاراگراف به یک ساندویچ فکر کنید. ساندویچ از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که در نهایت آن را به ساندویچ کاملی تبدیل می‌کند.

جمله موضوع ( Topic Sentence )

به طور کلی جمله موضوع، ایده اصلی پاراگرافی که در حال نوشتنش هستید رابیان می‌کند. این قسمت به خواننده شما سیگنال میدهد که قرار است در مورد چه موضوعی در ادامه پاراگراف بخواند. جملات دیگر در خدمت این جمله هستند و تلاش می کنند تا پشتیبانی از ایده ی اصلی را با کمک توضیحات، مثال ها و شواهد انجام دهند.Shahrivar 22, 1399 APباید موضوع اصلی را محدود کنیم، در غیر این صورت ممکن است تعداد زیادی جمله بی ربط را بنویسیم.

Studying abroad (topic) has two main benefits (controlling idea).

ترجمه فارسی : تحصیل در خارج دو فایده دارد.

 Teen pregnancy may be prevented by improved education.

در جمله بالا Teen pregnancy (بارداری نوجوانان) جمله موضوع است .

جملات پشتیبان ( Supporting Sentences )

جملات پشتیبان به توضیح و تکمیل جمله موضوع می پردازند. به طور مشخص، این جملات با استفاده از دلایل (Reasons), مثال ها (Examples), واقعیت ها (Facts)، نتایج (Results)، آمار (Statistics) یا هر چیز دیگری که نشان دهد ایده شما درست است, به توضیح و بحث درباره جمله موضوع اصلی می پردازند.

Many different kinds of animals live in China. Tigers and leopards are animals that live in China’s forests in the north. In the jungles, monkeys swing in the trees, and elephants walk through the brush. The cities in China are filled with millions of people. There are camels in the deserts in China that people use for transportation. Lots of different kinds of animals make their home in China.

جمله‌های پشتیبان (سه جمله بعدی) شامل جمله‌های قرمز رنگ است که اطلاعات دقیق‌تری را درباره حیواناتی که در چین زندگی می‌کنند، به ما می‌دهند. هر یک از این جزئیات به طور مستقیم جمله اصلی را پشتیبانی می‌کند و در واقع توضیح بیشتری درباره ایده اصلی به ما می دهند.

جمله نتیجه گیری (Concluding Sentence)

جمله نتیجه در پاراگراف می تواند برای پایان دادن به یک پاراگراف استفاده شود.جمله نتیجه به خواننده نکات مهم را یادآوری می کند و در واقع پارافریز (Paraphrase) جمله موضوع یا Topic sentence است. این جمله آخرین جمله در یک پاراگراف یا متن خواهد بود.

نکته مهم:
جملات نتیجه گیری اختیاری هستند و بسیاری از پاراگراف ها جملات نتیجه ندارند.

اصول پاراگراف نویسی انگلیسی

رعایت اصول پاراگراف نویسی در انگلیسی اهمیت زیادی دارد. باید چیزی را که مدنظر مخاطب است، بنویسیم. مهم‌ترین اصول پاراگراف نویسی در زبان انگلیسی عبارت‌ است از:

 • «یکپارچگی» (Unity)
 • «انسجام» (Coherence)
 • «استفاده از کلمه‌های ربط» (Transitional Words)

یکپارچگی

مهم‌ترین ویژگی یک پاراگراف خوب به شمار می‌رود و شامل تمام جمله‌های یک پاراگراف می‌شود که باید درباره ایده یا موضوع محوری صحبت کنند. به بیان ساده‌تر، «جمله اصلی»، «جمله پشتیبان» و «جمله نهایی» باید روی موضوع یکسانی تأکید و تمرکز داشته باشند.

علاوه بر این، پاراگراف‌ها باید «انسجام» (Coherence) نیز داشته باشند، به این معنا که ایده‌ها یا جمله‌هایی که در یک پاراگراف وجود دارد، باید به شکلی منسجم از یک جمله به جمله دیگر منتقل شود. بنابراین علاوه بر انسجام جملات, یک پاراگراف باید به خوبی بسط داده شود تا درک آن برای خواننده ساده‌تر شود.

انسجام

انسجام در پاراگراف نویسی به معنای ایجاد ارتباط میان ایده‌های ارائه شده در یک پاراگراف است. در واقع می‌توان گفت که معیاری برای نظم و ترتیب دادن به ایده‌ها ایجاد می‌کند که از نظر اهمیت به ترتیب قید شده‌اند. علاوه بر این، تشابه، تقابل، علت و معلول را نیز مشخص می‌کند و از نظر منطق پلی میان جمله‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین، نظرات مطرح شده در پاراگراف، در یک توالی منسجم از جمله‌ای به جمله دیگر منتقل می‌شود. در این حالت می‌توانیم پاراگراف‌ها را به خوبی درک کنیم و پیچیدگی خاصی نداریم.

برای درک بهتر یکپارچگی و انسجام پاراگراف‌، در ادامه این مطلب به نمونه‌ای از یک پاراگراف اشاره کرده‌ایم و این دو فاکتور مهم را برای هر یک از جملات توضیح داده‌ایم.

THE HUMAN BODY

(1) The human body is a wonderful piece of work that nature has created. (2) It is not beautiful like the body of a butterfly or peacock but it is shaped practically. (3) It can do many types of work that other animals cannot. (4) It is not strong like the body of a tiger. (5) But in place of physical strength, it has a big and sharp brain. (6) By using this brain the human physique has been able to overcome many of its limitations. (7) By sitting in an airplane it flies faster than a kite, by riding a motorcycle it travels faster than a leopard, and by firing a machine gun it fights much better than a tiger. (8) Despite all this, the human body suffers from many diseases because it has a weakness in habits such as smoking, drinking, and overeating. (9) When it is healthy the body can give great pleasure but when it is sick it can cause great pain. (10) The wise man would always keep his body fit because a healthy mind can work only in a healthy body.

در اولین جمله از پاراگراف بالا، ایده اصلی جمله یا «topic sentence» مطرح شده است و درباره برتری بدن انسان در مقایسه با سایر مخلوقات توضیح داده است. این جمله باعث می‌شود که خواننده ایده‌های بعدی در پاراگراف را حدس بزند که در واقع درباره ویژگی‌های بدن انسان است.

جمله‌های دوم تا هفتم هفتم شامل شباهت، تفاوت، شفاف‌سازی یا توجیه ایده اصلی است. به همین خاطر به آن‌ها جمله‌های پشتیبان گفته می‌شود. این جملات تصویری در ذهن خواننده ایجاد می‌کنند که زبان مناسب و دقیقی دارد. به طور خلاصه، این جمله‌ها ایده اصلی را توسعه می‌دهند.

جمله‌های هشتم و نهم، محدودیت‌های بدن انسان را آنالیز می‌کنند و دلیلی برای اثبات ایده اصلی دارند. همچنین، ایده اصلی را به یک نتیجه‌گیری کلی می‌رسانند.

در نهایت، جمله پایانی همان جمله نتیجه‌ است که از بدن انسان باید به خوبی مراقبت شود تا عملکرد بهتری داشته باشد و همچنین تأکید دارد که ذهن سالم حاصل بدنی سالم است.

بنابراین، پاراگراف فوق با عنوان «The Human Body»‌ را می‌توان به عنوان پاراگرافی پکپارچه و منسجم در نظر گرفت.

استفاده از کلمه‌های ربط

برای این‌که مخاطب بهتر بتواند ارتباط میان جمله‌های یک پاراگراف را درک کند یا ارتباط میان سایر پاراگراف‌ها را با یکدیگر متوجه شود، از «کلمه‌های ربط‌دهنده» (Transitional Words) استفاده می کنیم. در واقع این کلمه‌ها رابط میان اطلاعات قدیم و جدید پاراگراف هستند. به طور خلاصه می‌توانیم از کلمه‌های ربط‌دهنده به دلایل زیر استفاده کنیم.

 • برای تفسیر ایده اصلی در پاراگراف قبلی
 • برای معرفی ایده مرتبط
 • برای ادامه دادن مسیر روایت داستان
 • برای توصیف مشکل مطرح شده در پاراگراف‌های قبلی
 • برای توصیف موارد استثنا درباره ایده مطرح شده در پاراگراف قبلی
 • برای توصیف نتیجه یا مفهوم کلی ایده ارائه شده در پاراگراف قبلی

در جدول زیر می‌توانید تعدادی از کلمه‌های ربط‌دهنده را برای موضوعات مختلف مشاهده کنید.

ربط دهنده ها
before, next, earlier, later, during, after, meanwhile, while, until, then, first, secondChronology
also, similarly, likewise, in the same way, in the same mannerComparison
however, but, in contrast, still, yet, nevertheless, even though, althoughContrast
for example, for instance, in other wordsClarity
and, also, moreover, additionally, furthermore, another, tooContinuation
as a result, therefore, for this reason, thus, consequentlyConsequence
in conclusion, in summary, to sum upConclusion
مطالعه جزوه جامع گرامر برای موفقیت الزامی است.

مراحل نوشتن پاراگراف انگلیسی

برای نوشتن پاراگراف های انگلیسی باید به مراحل نوشتن آن توجه کنیم. نوشتن پاراگراف شامل طرح‌ریزی، نوشتن و مرور پاراگراف می‌شود. باید بدانید که پاراگراف نویسی در واقع فقط شامل نوشتن نیست، بلکه قبل از نوشتن ابتدا باید طرحی را در ذهن خود پیاده کنید وبعد آن را به روی کاغذ بیاورید. در نهایت مرور پاراگراف نیز اصل مهمی در درست‌نویسی پاراگراف به شمار می‌رود.

طرح ریزی

اولین قدم در پاراگراف نویسی، طرح‌ریزی است. با این کار ایده اصلی را در ذهن خود می پرورانیم و بعد می توانیم به راحتی درباره آن بنویسیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.

 • درباره موضوع اصلی پاراگراف تصمیم بگیرید. قبل از شروع نوشتن پاراگراف خود، باید ایده واضحی از موضوع پاراگراف داشته باشید، زیرا یک پاراگراف در اصل مجموعه‌ای از جملات است که همه به موضوع اصلی مربوط می‌شوند. بدون داشتن «topic sentence»، پاراگراف شما بدون نظم و یکپارچگی خواهد بود. برای تعیین موضوع پاراگراف خود، باید موارد زیر را از خود بپرسید:
  • نوع پاراگراف چیست؟ اگر پاراگرافی را به منظور پاسخ به درخواست خاصی می‌نویسید، باید به دقت در مورد آن درخواست فکر کنید و مطمئن شوید که مستقیماً به آن پرداخته‌اید، نه این‌که از موضوع خارج شوید.
  • ایده‌ یا ایده‌های اصلی که باید به آن‌ها بپردازم چیست؟ به موضوعی فکر کنید که از شما خواسته می‌شود یا تصمیم دارید درباره آن بنویسید. سپس مرتبط‌ترین ایده یا ایده‌های مرتبط با آن را در نظر بگیرید. از آنجایی که پاراگراف‌ها معمولاً کوتاه هستند، لازم است تمام ایده‌های اصلی را بدون خارج شدن از موضوع، مورد بررسی قرار دهید.
  • مخاطب نوشته ما په کسی است؟ دانش اولیه مخاطب ما چه مقدار می باشد؟ آیا با موضوع مورد بحث آشنا هستند یا به توضیح بیشتری نیاز دارند؟
 • اطلاعات و ایده‌های مر‌بوط به آن موضوع را یادداشت کنید. افکار خود را با نوشتن در دفتری سازمان‌دهی کنید. توجه کنیدکه نیازی نیست جملات را کامل بنویسید، فقط کلمه‌های کلیدی را یادداشت کنید. زمانی که مطالب را روی کاغذ ببینید، ایده بهتری به ذهن خواهد آمد و متوجه نکته‌های اضافی نیز می‌شوید.
  • ممکن است حس کنید اطلاعات کافی ندارید و باید به حقایق، آمار و ارقام رجوع کنید تا بتوانید از استدلال خود حمایت کنید.
  • بهتر است همین حالا این تحقیق را انجام دهید، چون در مرحله نگارش، تمام اطلاعات مرتبط، به راحتی در دسترس شما خواهد بود.
 • نحوه ساختاربندی پاراگراف خود را مشخص کنید. اکنون که تمام افکار، ایده‌ها، حقایق و ارقام را به‌وضوح در اختیار دارید، می‌توانید به این فکر کنید که چگونه ساختار پاراگراف خود را شکل دهید. هر یک از نکته‌هایی را که مدنظر دارید و می‌خواهید به آن‌ بپردازید، در نظر بگیرید و سعی کنید آن‌ها را مرتب کنید. این کار پاراگراف شما را منسجم‌تر و خواناتر می‌کند.
  • این ترتیب‌بندی ممکن است بر اساس زمان باشد یا بر مبنای اولویت اطلاعات صورت بگیرد. همچنین ممکن است فقط به جهت ایجاد درک و فهم بهتر پاراگراف در نظر گرفته شده باشد. همه این‌ دسته‌بندی‌ها به موضوع و سبک پاراگرافی که می‌خواهید بنویسید بستگی دارد.
  • وقتی ساختاربندی تمام شد، می‌توانید موارد مدنظر خود را بر اساس این ساختار جدید بازنویسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا روند نوشتن سریع‌تر و آسان‌تر شود.

نوشتن

بعد از طرح‌ریزی و پیاده‌سازی مقدمات پاراگراف نویسی اکنون وقت آن رسیده که شروع به نوشتن کنید. برای این کار، همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، لازم است جمله اصلی، جمله‌های پشتیبان و جمله نتیجه‌گیری داشته باشید. همچنین لازم است درباره نحوه نوشتن پاراگراف جدید نیز اطلاعاتی به‌دست بیاورید. در کل، می‌توانید اصول زیر را رعایت کنید تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

 • یک جمله موضوعی بنویسید. اولین جمله پاراگراف شما باید جمله اصلی باشد. جمله اصلی، همان ایده محوری است که ایده یا موضوع اصلی پاراگراف را نشان می‌دهد. همچنین شامل مهم‌ترین و مرتبط‌ترین نکته‌ای است که می‌خواهید در مورد موضوع خود بیان کنید. بنابراین، جمله اصلی، خلاصه‌ای از کل پاراگراف را ارائه می‌کند.

نکته: برای جمله اصلی خود از حقایق یا موضوعات بدیهی استفاده نکنید. اگر ایده‌ای به ذهن‌تان نرسید، موضوعی را به شکل مبهم تصور کنید و پس از اتمام پاراگراف آن را بهبود بخشید.

 • هر جمله دیگری که می‌نویسید، باید در دفاع از ایده اصلی نوشته شود. اگر به طور مستقیم نمی‌تواند با جمله اصلی مرتبط باشد، نباید در این پاراگراف خاص لحاظ شود.
 • نویسندگان باتجربه‌تر می‌توانند جمله اصلی خود را در هر جایی از پاراگراف اضافه کنند. لازم نیست حتماً خط اول باشد. با این حال، نویسندگان تازه‌کار یا آن‌هایی که با پاراگراف نویسی راحت نیستند، باید ابتدا جمله اصلی را بنویسند، زیرا برای نوشتن بقیه پاراگراف به آن‌ها کمک می‌کند.
 • جمله اصلی شما نباید خیلی کلی یا خیلی جزئی باشد. اگر جمله اصلی شما خیلی کلی باشد، نمی‌توانید ایده‌های آن را بسط دهید. اگر با جزئیات زیادی همراه باشد، دیگر موضوعی برای بحث نخواهید داشت.
 • درباره موضوع اصلی جزئیات بیشتری بنویسید. هنگامی که جمله اصلی خود را نوشتید و از آن راضی بودید، می‌توانید بقیه پاراگراف خود را بنویسید. اینجاست که یادداشت‌های دقیق و ساختاربندی‌شده به کمک شما می‌آید. مطمئن شوید که پاراگراف شما منسجم است، به این معنی که خواندن و درک آن آسان است، هر جمله به جمله بعدی ارتباط دارد و همه‌چیز در آن جریان دارد. برای رسیدن به این هدف، سعی کنید جملات واضح و ساده‌ای بنویسید که دقیقاً هدف شما را بیان کند.
  • هر جمله را با کلمات ربط‌دهنده پیوند دهید که پل ارتباطی بین یک جمله و جمله بعدی است. «کلمات ربط‌دهنده» می‌توانند به شما در مقایسه و تضاد، ترتیب‌ وقایع، بیان علت و معلول، برجسته کردن ایده‌های مهم و عبور از یک ایده به ایده دیگر کمک کنند. این واژه‌های انتقالی شامل «in addition» و «furthermore» و «in fact» و امثال این‌ها هستند. همچنین می‌توانید از قیدهای زمان مانند «firstly» یا «secondly» استفاده کنید.
  • جملات پشتیبان هسته اصلی پاراگراف شما هستند، بنابراین باید آن‌ها را بر اساس شواهد بیشتری برای حمایت از جمله اصلی خود بنویسید. با توجه به موضوع، می‌توانید از حقایق، ارقام، آمار و مثال‌ها کمک بگیرید یا از داستان، روایت‌ و نقل‌قول‌ استفاده کنید. هر چیزی که مرتبط با جمله اصلی باشد، قابل‌قبول است.
  • معمولاً سه تا پنج جمله برای دفاع از موضوع اصلی کافی است، اما این امر به موضوع و طول مقاله‌ای که می‌نویسید نیز بستگی دارد. بنابراین، طول مشخصی برای پاراگراف وجود ندارد. تا زمانی که بتواند ایده اصلی را پوشش دهد، می‌تواند ادامه پیدا کند.

جمله پایانی بنویسید. جمله پایانی پاراگراف شما باید همه‌چیز را به هم پیوند دهد. جمله پایانی خوب، ایده جمله اصلی را بهبود می‌بخشد، اما تمام شواهد یا استدلال‌های موجود در جمله‌های پشتیبان را نیز در خود دارد. جمله پایانی باید به گونه ای باشد که خواننده در مورد صحت پاراگراف یا یکپارچگی میان جمله‌های آن ذره‌ای تردید به خود راه ندهد.

 • برای نوشتن جمله‌ نتیجه‌گیری، صرفاً جمله اصلی را بازنویسی نکنید. جمله پایانی شما باید مصداق موضوعی باشد که پیش از آن مطرح شده است و ارتباط آن بحث را به خواننده یادآوری کند.

چه زمانی باید پاراگراف جدیدی را شروع کنید؟

 • گاهی به سختی می‌توان فهمید که پاراگراف را کجا تمام کنیم و پاراگراف بعدی را کجا شروع کنیم. دستورالعمل‌های زیادی در این رابطه وجود دارد. اساسی‌ترین کار این است که با هر ایده جدید، به پاراگراف جدید بروید. پاراگراف‌‌ها نباید بیش از یک ایده اصلی داشته باشند. اگر یک ایده‌ جنبه های گوناگون دارد باید برای هر یک از آن‌ها پاراگراف‌ جدیدی بنویسیم.
 • همچنین هر بار که دو مورد را مقایسه می‌کنید لازم است از یک پاراگراف جدید استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر موضوع شما این است: آیا کارمندان باید حقوق پایین بگیرند؟، در یک پاراگراف دلایل حمایت از حقوق پایین را بیاورید و در پاراگراف دیگر استدلال‌هایی علیه آن را بیان کنید.
 • پاراگراف‌های مجزا، فهمیدن متن را آسان‌تر می‌کنند و «وقفه‌ای» برای خوانندگان ایجاد می‌کنند تا آنچه را که تازه خوانده‌اند درک کنند. اگر احساس می‌کنید که فهمیدن یک پاراگراف دشوار یا حاوی نکته‌های پیچیده‌ای است، بهتر است آن را به پاراگراف‌های جداگانه تقسیم کنید.
 • هنگام نوشتن مقاله، همواره باید مقدمه و نتیجه‌گیری در آن گنجانده شود. پاراگراف مقدمه باید هدف مقاله را مشخص کند و در عین حال خلاصه‌ای از ایده‌ها و مواردی را ارائه کند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهد. پاراگراف نتیجه‌گیری، خلاصه‌ای از اطلاعات و استدلال‌های موجود در مقاله را ارائه می‌کند و آنچه که مقاله نشان داده و/یا اثبات کرده، آشکارا بیان می‌کند.
 • در نوشتن داستان برای معرفی شخصیت جدید باید از پاراگراف شروع کنید.
آپارات، آیلتس، کلمات ناآشنا
فیلم های آموزشی رایگان در کانال

مرور پاراگراف ها

و حالا آخرین مرحله یعنی مرور پاراگراف است. ممکن است بخواهید مورد کوتاهی را به پاراگراف خود اضافه کنید یا گرامر آن را بررسی کنید. بنابراین نکته‌های زیر بخوانید تا در نهایت پاراگراف خوبی بنویسید.

املا و دستور زبان پاراگراف خود را بررسی کنید. پس از پایان نوشتن، باید پاراگراف خود را دو یا سه بار بخوانید تا از نظر غلط املایی و اشتباهات گرامری آن را بررسی کنید. اشتباهات املایی و گرامری به طور قابل‌توجهی بر کیفیت پاراگراف شما تأثیر می‌گذارد، حتی اگر ایده‌ها و استدلال‌های آن از کیفیت بالایی برخوردار باشد. بنابراین به هیچ وجه این مرحله را نادیده نگیرید.

 • مطمئن شوید که هر جمله عنوانی دارد و تمام اسم‌های خاص با حروف بزرگ نوشته شده‌اند. همچنین مطمئن شوید که همه موضوع‌ها و فعل‌ها با یکدیگر همخوانی دارند و در کل پاراگراف از زمان مشخصی استفاده شده است.
 • از دیکشنری یا برنامه های آنلاین برای بررسی املای کلمه‌ها استفاده کنید ؛ لطفاً به دانش خود اکتفا نکنید و تصور نکنید که همه کلمه‌هایی که نوشته‌اید املای درستی دارند.
 • پاراگراف خود را از نظر علائم نگارشی بررسی کنید و مطمئن شوید که علامت‌هایی مانند ویرگول، دونقطه، نقطه‌ویرگول و غیره را در جای مناسبی آورده‌اید.
 • پاراگراف خود را از نظر انسجام و سبک بررسی کنید. نه‌تنها باید اصول نوشتاری پاراگراف نویسی در انگلیسی را رعایت کنید، بلکه باید سعی کنید پاراگرا‌ف‌هایی منسجم بنویسید و سبک مناسبی را برای آن‌ها در نظر بگیرید. می‌توانید این کار را با تغییر طول و قالب جملات خود و با استفاده از کلمات ربط‌دهنده و واژگان متنوع انجام دهید. همچنین می‌توانید به‌جای تکرار کلمه، از مترادف‌هایی که می‌شناسید برای آن استفاده کنید.
  • دیدگاه نوشته شما باید در تمام پاراگراف و در واقع کل مقاله ثابت بماند. برای مثال، اگر با اول‌شخص شروع کرده‌اید (I believe that)، نباید در اواسط پاراگراف، آن را به حالت مجهول (It is believed that) تغییر دهید.
  • سعی کنید شروع هر جمله را با (I think) یا (I contend that) شروع نکنید؛ قالب جمله‌های خود را تغییر دهید، زیرا این باعث می‌شود پاراگراف برای خواننده جالب‌تر به نظر برسد و طبیعی‌تر جلوه کند.
  • برای نویسندگان مبتدی، بهتر است به جمله‌های کوتاه و دقیقی اکتفا کنید که نظر شما را به وضوح بیان می‌کنند. جملات طولانی و مبهم بدون شک از اشتباهات گرامری در امان نخواهند بود، بنابراین سعی کنید تا زمانی که تجربه زیادی کسب نکرده‌اید، از به کار بردن آن‌ها خودداری کنید.

موضوعات پاراگراف نویسی در انگلیسی

تمرین کردن در بهبود مهارت نوشتن بسیار اثر گذار است. برای تمرین، چند موضوع مناسب را انتخاب کنید و درباره آن‌ها شروع به نوشتن پاراگراف‌های مختلف کنید. در ادامه ده عنوان مختلف را معرفی کرده‌ایم که می‌توانید برای هر یک پاراگرافی بنویسید.

فراموش نکنید که پاراگراف نویسی در انگلیسی مهارتی است که به مرور به دست می آید. به همین دلیل نباید انگیزه خود را از دست بدهید و بهتر است با صبر و تمرین به نتیجه دلخواه خود برسید.

Write a paragraph about

1. an important person in history. Be sure to address the topic of the paragraph, such as that person’s career, birthplace, or prominent contribution. Use supporting sentences to expand on the topic chosen.

2. your bedroom at home. Be descriptive, and use adjectives to describe how the space looks and how you feel when you are in your bedroom.

3. an insect. Make sure to use scientific data and observations to create strong support within the paragraph.

4. a new invention that you would create. Use descriptive phrases to describe your invention and to support the topic.

5. a recent vacation that you took with your family. Be sure to describe the paragraph in detail, and conclude with what you loved most about your trip.

6. one object, but use all of the senses in your description. Include a variety of adjectives to bring the paragraph to life for the reader.

7. your favorite view, whether it is the view out your window from home or a fleeting glimpse of a sunset on vacation. Describe the scene in detail.

8. a recent news article that you have read. Use the topic sentence to address your feelings on the news piece, and the supporting sentences to support your opinion.

9. about a special childhood toy or memento. Describe why it is important to you and how it makes you feel.

10. about the career, you are considering. Explain why you are choosing that career path, and how you plan to accomplish your goals.

خودم 4
کلاس های آنلاین آیلتس، سلپیپ و مکالمه با استاد فراهانی
youtube logo 2، پاراگراف نویسی
فیلم آموزشی درک مطلب ها در انگلیسی
تبلیغ 3 پاراگراف نویسی
فروشگاه وبسایت

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

آزمون PTE Core

آزمون PTE Core یک آزمون زبان انگلیسی آنلاین است که مهارت‌های عمومی Speaking ،Writing ،Reading و Listening شما …

10 نظرات

 1. این مقاله هم مثل الباقی مقاله ها عالی بود،خسته نباشید

 2. سارا رجوانی

  سلام یه سوال داشتم.آیا در امتحان نهایی هم پاراگراف نویسی داریم؟

 3. استاد اگر در امتحان نهایی بیاد سخته چه کنیم؟

 4. سلام
  آیا پاراگرافی وجود داره که بشه با حفظ کردن آن ،برای هر موضوعی که در امتحان نهایی زبان به ما بده ازش استفاده کنیم ؟
  و با حفظ کردن پاراگراف هر موضوعی که در امتحان نهایی به ما بده آن کلمه موضوع را در پاراگراف جاسازی کنیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!