خانه / کنکور سراسری / 100 کلمه کاربردی زبان انگلیسی

100 کلمه کاربردی زبان انگلیسی

این 100 کلمه کاربردی در تمام آزمون های انگلیسی از دوره متوسطه تا بالاترین سطوح و مکالمه کاربرد دارند. وقتی نوبت به صحبت کردن به زبان انگلیسی می رسد، واژگان مهم ترین خواهند بود. بدون کلمات شما نمی توانید بخوانید، بنویسید، بشنوید یا صحبت کنید. اما هرگز از خود گرسیده اید که چه تعدادی کلمه باید بدانیم تا بتوانیم به صورت روان صحبت کنیم.

کلمات نقش اصلی را در کنار دستور زبان در یادگیری زبان انگلیسی بازی می کنند. باید آن ها را به همراه ترجمه فرابگیرید و با آن ها جمله بسازید. با این روش به مرور زمان وارد ذهن و حافظه بلند مدت شما شده و دیگر فراموش نمی شوند.

در زبان انگلیسی حدود 470000 کلمه وجود دارد یعنی اگر قرار باشد روزی 20 کلمه یادبگیریم 60 سال طول می کشد. خوشبختانه نیازی نیست که همه آن ها را فرابگیریم. آمریکایی ها به طور متوسط حدود 2500 تا 3000 کلمه را به طور عمومی به کار می روند که اگر آن ها را فرابگیرید 95 درصد از مکالمات، ایمیل ها، اینترنت و یا روزنامه ها را خواهیم فهمید. به جملات کاربردی در مکالمات دقت کنید تا کلمات را بهتر یادبگیرید.

هر کدام از این افعال را که نمی دانستید، روی کاغذ جداگانه یادداشت کنید و با آن ها جمله بسازید.

افعال مهم و کاربردی در مکالمه و نوشتار زبان انگلیسی

1beبودن (فعل کمکی)
2haveداشتن (فعل کمکی)
3doانجام دادن / کردن (فعل کمکی)
4sayگفتن
5goرفتن
6canتوانستن
7getگرفتن
8would(فعل کمکی)
9makeساختن / درست کردن
10knowدانستن / شناختن
11will(فعل کمکی)
12thinkفکر کردن
13takeگرفتن
14seeدیدن
15comeآمدن
16couldتوانستن
17wantخواستن
18lookنگاه کردن
19useاستفاده کردن
20findپیدا کردن
21giveدادن
22tellگفتن
23workکار کردن
24mayممکن بودن
25shouldاجبار داشتن
26callصدا کردن / تماس گرفتن
27tryتلاش کردن / امتحان کردن
28askپرسیدن / درخواست کردن
29needنیاز داشتن
30feelاحساس کردن
31becomeتبدیل شدن / شدن
32leaveترک کردن
33putقرار دادن / گذاشتن
34meanمنظور داشتن / معنی دادن
35keepنگه داشتن
36letاجازه دادن
37beginشروع کردن
38seemبه نظر رسیدن
39helpکمک کردن
40talkصحبت کردن
41turnچرخاندن
42startشروع کردن
43mightممکن بودن
44showنشان دادن
45hearشنیدن
46playبازی کردن / نواختن
47runدویدن / اجرا کردن
48moveتکان دادن
49likeدوست داشتن
50liveزندگی کردن
51believeاعتقاد داشتن
52holdنگه داشتن / گرفتن
53bringآوردن
54happenاتفاق افتادن
55mustاجبار داشتن
56writeنوشتن
57provideتامین کردن / تهیه کردن
58sitنشستن
59standایستادن
60loseاز دست دادن
61payپرداختن
62meetملاقات کردن
63includeشامل بودن
64continueادامه دادن
65setقرار دادن / تنظیم کردن
66learnیاد گرفتن / آموختن
67changeتغییر دادن
68leadسوق دادن / هدایت کردن
69understandفهمیدن
70watchتماشا کردن
71followدنبال کردن
72stopنگه داشتن / متوقف کردن
73createساختن
74speakصحبت کردن
75readخواندن
76allowاجازه دادن
77addاضافه کردن
78spendخرج کردن
79growبرزگ شدن / پرورش دادن
80openباز کردن
81walkقدم زدن
82winبرنده شدن
83offerپیشنهاد دادن
84rememberبه یاد آوردن
85loveدوست داشتن
86considerدر نظر گرفتن / سنجیدن
87appearبه نظر رسیدن / ظاهر شدن
88buyخریدن / باور کردن
89waitمنتظر ماندن / صبر کردن
90serveخدمت کردن / پذیرایی کردن
91dieمردن
92sendفرستادن
93expectانتظار داشتن
94buildساختن
95stayماندن
96fallافتادن
97cutبریدن
98reachرسیدن
99killکشتن
100remainماندن / باقی ماندن

Greetings ( احوال پرسی )
Hello there.  > Good to see you.
How are you? > Okay.  How are you?
What have you been up to? > Lots of stuff, and you?

احوال پرسی 2 و معرفی کردن خود به انگلیسی
فیلم آموزشی معرفی کردن و احوال پرسی


Offerings ( پیشنهادات )
Can I help you? > I’m glad you asked.
Would you like some food or drink? >Yes I would, thank you.
Do you want to talk? > Not right now.


Questions ( پرسیدن سوال )
Can I ask you a question? >What is it?
May I please see that? >Yes  you can.
How can I do this? >I’ll show you.


Praises ( قدر دانی ها )
Good job, well done.> I appreciate you.
That was excellent.> Well, thanks for the encouragement.
You made a fine choice. > Thanks, I love it.


Requests ( درخواست ها )
Please tell me how to do it. > I’ll start with the first step.
I would like that one. > Sure, I’m happy to help.
That is enough for me now. > If you say so.

Farewells ( خداحافظی ها )
Good bye.> Goodbye for now.
Hope to talk soon.  >So long.
See you later.> Please stay in touch.

یادگیری کلمه به کلمه ممنوع

همواره تاکید کردم که یادگیری کلمات به صورت انفرادی منسوخ شده است . کلمات را باید در جمله و یا به صورت ترکیبی یادگرفت. در مقاله واژگان همنشین در مورد آن ها به طور مفصل توضیح دادم.

اگر علاقمند هستید تا در دوران کوتاه بتوانید به زبان انگلیسی صحبت کنید به شما پیشنهاد می کنم تا دوره مکالمه زبان زیر را تهیه کنید و لذت یادگیری واقعی را بچشید. کتاب آموزشی مکالمه زبان انگلیسی حاوی جملات و کلمات بسیار کاربردی برای صحبت کردن به زبان انگلیسی است.

آموزش مکالمه انگلیسی در کوتاه مدت
کتاب مکالمه انگلیسی در سفر
100 کلمه کاربردی
آموزش مکالمه انگلیسی فقط در 18 جلسه

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

پاسخ تشریحی کنکور زبان 1402

درود به داوطلبان کنکور زبان همانند سال های قبل از اولین سایت هایی که پاسخ …

2 نظرات

  1. احمد زیوری

    یادگیری این افعال خودش کار داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!