خانه / گرامر / اسم در زبان انگلیسی

اسم در زبان انگلیسی

در ابتدا تعریفی از اسم در زبان انگلیسی با هم داشته باشیم. واژه ای که نام یک فرد، محل، چیز یا ایده را مشخص می کند، اسم نامیده می شود.

اسامی می توانند در نقش های مختلفی در جمله ظاهر شوند.

انواع اسم در زبان انگلیسی را بررسی کنیم:

1- اسم خاص ( Proper Noun)

اسم خاص برای اشاره به شخص، مکان یا یک چیز مشخص و معلوم استفاده می شود.

مثال هایی از اسامی خاص عبارت اند از:

Tehran – Mars – Japan – Amir

I like to live in Canada.

من دوست دارم در مریخ زندگی کنم.

Mars is cold.

مریخ سرد است.

2- اسم عام (Common Noun)

اسم عام یک اسم کلی است و برای بیان کلی و عمومی مکان ها، اشخاص و یا چیزها استفاده می شود.

boy – country – woman – university

A car has four wheels.

یک ماشین چهار چرخ دارد.

به ماشین خاصی اشاره نمیکند و در واقع بطور کلی درباره ی carهمانطور که میبینید اسم همه ی ماشین ها صحبت می کند.

We have to study hard at university.

ما باید در دانشگاه سخت درس بخوانیم.
کلمه ی universityهم به دانشگاه خاصی اشاره نمیکند و یک اسم عام است.

Boys are physically stronger than girls.

3- اسامی ذات (Concrete Noun)

حاال به این جمله دقت کنید.

In my room, there’s a table, a clock, and a bed.

همانطور که میبینید در این جمله نیز چهار اسم وجود دارد که زیر آنها خط کشیده شده است. تمامی این اسامی
اسامی فیزیکی هستند. یعنی اسامی یا چیزهایی که می توانیم توسط یکی از حس های پنجگانه خود آن را درک
کنیم. برای مثال می توانیم آن را ببینیم یا لمس کنیم. به این اسامی در زبان انگلیسی اسامی ذات می گوییم.

یعنی اسامی ای که وجود فیزیکی دارند. نمونه های دیگر از اسم ذات عبارت اند از:

(ماژیک)marker- (گل) flower – (کتاب) book- تخته (board)

I have three books.

من سه کتاب دارم.

در این جمله book یک اسم است و از نوع اسم ذات. چون کتاب قابل دیدن است و وجود فیزیکی دارد.

At school, we write on the board.

در مدرسه ما روی تخته مینویسیم.

4- اسم انتزاعی ( Abstract Noun)

در مقابل اسم هایی وجود دارند که وجود فیزیکی خارجی ندارند و نمی توانیم آنها را ببینیم یا لمس کنیم. به این دسته از اسامی در انگلیسی اسامی انتزاعی میگوییم. این اسامی بیانگر احساسات، ایده ها و افکار و مفاهیم هستند.

مثال هایی از اسامی انتزاعی عبارت اند از:

عصبانیتangerصداقتhonesty
خوشحالیhappinessعشقlove

Honesty is the best policy.

صداقت بهترین سیاست است.

در این جمله دو اسم داریم که زیر انها خط کشیده شده است. این اسامی هر دوانتزاعی هستند چون بیانگر احساسات و مفاهیم هستند و قابل دیدن و لمس نیستند.

Love and happiness are powerful emotions.

عشق و شادی احساسات قوی ای هستند.

۵ -اسم قابل شمارش (Countable Nouns)

اسامی هستند که حالت جمع و مفرد آن ها با هم متفاوت است. اگر مفرد باشند در کنار حرف a / an به کار می روند.

pen _ student _ horse

There are five students in the class.

۶-اسم غیر قابل شمارش ( Uncountable Nouns)

اسامی هستند که حالت مفرد و جمع آن ها با هم متفاوت هستند و برای جمع بستن آن ها باید واحد آن ها را جمع بست.

مایعات – گازها – اکثر خوراکی ها – برف و باران و کلماتی از قبیل :

money -noise- traffic- information- trouble- food- equipment

You made so much trouble for me.

شما برای من دردسر های زیادی درست کردید.

در درس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به طور مفصل در مورد آن ها بحث کردم.

7- اسم مرکب ( Compound Noun )

اسم های مرکب دو یا چند کلمه هستند که در کنار همدیگر یک اسم تازه را می سازند. اسم های مرکب گاهی یک کلمه هستند مانند مدل مو ( haircut ) و گاهی با یک خط فاصله کوچک از هم جدا شده اند مثل (son – in – law )داماد و بعضی اوقات نیز دو کلمه جدا از هم می باشند مانند card credit (کارت اعتباری).

اسامی مرکب هم می توانند مفرد باشند هم جمع.

A credit card / two credit cards/ some credit cards.

بهترین جزوات آموزشی زبان انگلیسی و سایر دروس در فروشگاه سایت

اسم در زبان انگلیسی

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

فعل در زبان انگلیسی

در اینجا تعریفی از فعل در زبان انگلیسی را با هم خواهیم داشت و بعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!