خانه / آیلتس / ضمایر

ضمایر

ضمایر کلماتی هستند که در جمله به جای اسم یا عبارت اسمی قرار می گیرند و از تکرار آن جلوگیری می کنند. فرض کنید در جمله اول اسم فردی را می آورید اما در جملات بعدی به جای آوردن اسم او باید از ضمیر ( او )استفاده کنید. به جملات زیر دقت کنید.

He told his parents about the accident.

او به والدینش در مورد تصادف گفت.

He told them about the accident.

او به آن ها در مورد تصادف گفت.

نکات مهم در مورد ضمیر

  1. ضمیر باید از نظر تعداد، جنسیت یا مفرد و جمع بودن با مرجع خود مظابقت داشته باشد.
  2. ضمیر به جای اسم و تمام صفات قبل از آن به کار می رود.

The old man heard the beautiful song.

The old man heard it.

آن مرد پیر صدای آن آهنگ زیبا را شنید.

آن مرد پیرصدای آن را شنید.

ضمایر فاعلی

این ضمایر به جای فاعل جمله به کار برده می شود.

Sara knows me.

She knows me.

سارا من را می شناسد. او من را می شناسد.

جمعشخصمفرد
weاول شخصI
youدوم شخصyou
theyسوم شخصhe
theyسوم شخصshe
theyسوم شخصit

ضمایر مفعولی

به طور کلی مفعول کسی یا چیزی است که کار روی آن انجام می شود. بعد از معرفی مفعول در جملات بعدی متن می توان از ضمیر مفعولی جهت جلوگیری از تکرار آن اسم استفاده کرد. این ضمایر عبارتند از:

جمعشخصمفرد
us
ما را
اول (من را ) me
you
شماها را
دوم(تو را ) you
them
آن ها را
سوم ( مذکر ) ( او را ) him
them
آن ها را
سوم ( مونث ) ( او را ) her
them
آن ها را
سوم اشیا ( آن را ) it

توجه:

مفعول در زبان انگلیسی بعد از فعل اصلی و گاهی بعد از حروف اضافه آورده می شوند.

We saw Jack yesterday. We talked to him about his party.

ما دیروز جک را دیدیم. ما با او در مورد مهمانی او صحبت کردیم.

She punished Nahid and me.

او ناهید و من را تنبیه کرد.

نکات مهم

  1. بعد از کلمات but , except از ضمیر مفعولی استفاده کنید.

Everybody did his homework except me.

همه تکالیفشان را انجام دادند بجز من.

Everybody but me knew the answer.

همه بجز من جواب را می دانستند.

2. بعد از کلمه like در نقش صفت به معنی مانند از ضمیر مفعولی استفاده کنید.

We can not play football like him.

ما نمی توانیم مانند او فوتبال بازی کنیم.

ضمیر ملکی

ضمایر ملکی به جای اسم در حالت مالکیت قرار می گیرند و بر خلاف صفات ملکی بعد از آن ها اسم آورد نمی شود. این ضمایر اغلب دارای حرف s در پایان هستند.

This is my book and that is Sara’s book.

This book is mine and that book is hers.

این کتاب مال من است و آن کتاب مال او است.

جمعشخصمفرد
( مال ما ) oursاول شخص مفرد( مال من ) mine
(مال شما ها )yoursدوم شخص مفرد( مال تو ) yours
(مال آن ها) theirsسوم شخص مذکر ( مال او ) his
theirsسوم شخص مونث( مال او دختر) hers
theirsسوم شخص اشیا ( مال آن ) its

الف- ضمایر ملکی بعد از حرف اضافه of و بعد از اسم مالکیت به کار می روند.

He is a friend of mine.

She gave me a book of hers.

ب- ضمایر ملکی از نظر مفرد یا جمع بودنبا اسم مورد مالکیت مطابقت ندارد.

My book is here. Mine is here.

My books are here. Mine are here.

ضمایر انعکاسی

اگر فاعل و مفعول بر یک شخص یا چیز دلالت کنند در این حالت از ضمایر انعکاسی استفاده کنیم. گاهی فاعل و مفعول یکی هستند.

برای ساخت ضمایر انعکاسی از self یا در حالت جمع از selves استفاده میکنیم.

Arash fell and hurt himself.

آرش افتاد و به خودش صدمه زد.

Leila saw herself in the mirror.

لیلا خودش را در آینه دید.

جمعشخصمفرد
( خودمان ) ourselvesاول( خودم ) myself
( خودتان ) yourselvesدوم ( خودت ) yourself
( خودشان ) themselvesسوم شخص مذکر ( خودش مذکر ) himself
( خودشان ) themselvesسوم شخص مونث ( خودش مونث ) herself
( خودشان ) themselvesسوم شخص اشیا ( خود آن ) itself
آپارات، آیلتس، کلمات ناآشنا
کانال ما در آپارات را دنبال کنید.

کاربرد ضمایر انعکاسی

  1. بعد از فعل enjoy ( لذت بردن )

They enjoyed themselves at the party last night.

آن ها از خودشان در میهمانی دیشب لذت بردند.

2. برای تاکید می توان از ضمایر انعکاسی در جمله استفاده کرد و در این حالت می توان از ضمایر انعکاسی در پایان جملات نیز استفاده کنیم.

We did the job ourselves.

ما کا را خودمان انجام دادیم. ( کسی به ما کمک نکرد).

3. قبل از ضمایر انعکاسی می توان از حرف اضافه by نیز استفاده کنیم و در این حالت نیز به معنی تنهایی است.

I live by myself.

من به تنهایی زندگی می کنم.

گرامر عمومی زبان انگلیسی
آموزش همه سرفصل های گرامر عمومی زبان انگلیسی به همراه درسنامه، سوالات چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی
youtube logo 2
کانال یوتوب ما

جهت تمرین روی سرفصل های گرامری مختلف و روی سوالات چهارگزینه ای تالیفی با پاسخ تشریحی برای آزمون های مختلف منابع متفاوتی در فروشگاه سایت وجود دارد.

لوگوی جدید وب سایت، ضمایر
فروشگاه رسمی وبسایت
خودم 4
کلاس های آنلاین آیلتس، سلپیپ و مکالمه با استاد فراهانی ( تماس با پشتیبانی )

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

ریدینگ آیلتس

سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی (IELTS) یک آزمون مهارت انگلیسی شناخته شده جهانی است …

2 نظرات

  1. دم شما گرم بسیار ساده و روان درس دادین🌹🌹لذت بردیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!