خانه / آیلتس / رایتینگ آزمون آیلتس

رایتینگ آزمون آیلتس

سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی ( IELTS ) یک آزمون مهارت انگلیسی شناخته شده جهانی است که مهارت های زبانی افراد غیر بومی را که مایل به تحصیل، کار یا مهاجرت به کشورهایی هستند که زبان اصلی آنها انگلیسی است، ارزیابی می کند. ماژول رایتینگ آیلتس بخش مهمی از آزمون است و توانایی داوطلب را در نوشتن پاسخ های واضح، منسجم و از نظر گرامری صحیح به درخواست های داده شده ارزیابی می کند. در این مقاله به اهمیت ماژول رایتینگ آیلتس می پردازیم و نکاتی را برای بهبود مهارت های نوشتاری ارائه می دهیم.

اولاً، بخش رایتینگ آیلتس ضروری است زیرا جزء مهمی از نمره کلی آزمون است. بخش رایتینگ دارای 25 درصد نمره در ماژول های آیلتس آکادمیک و عمومی است که سهم قابل توجهی در امتیاز نهایی دارد. بنابراین، عملکرد خوب در این بخش برای دستیابی به امتیاز کلی باند بسیار مهم است.

ثانیاً، ماژول رایتینگ آیلتس توانایی داوطلب را در برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی نوشتاری ارزیابی می کند. این آزمون گرامر، واژگان، انسجام و مهارت های سازمانی داوطلب را ارزیابی می کند. این مهارت ها در زمینه های تحصیلی، حرفه ای و اجتماعی ضروری هستند و برای موفقیت در یک محیط انگلیسی زبان بسیار مهم هستند.

برای بهبود مهارت های نوشتن برای آیلتس، در اینجا چند نکته وجود دارد:

 1. به طور منظم تمرین کنید: هر چه بیشتر تمرین کنید، با فرمت نوشتاری و انواع سوالات پرسیده شده راحت تر خواهید بود.
 2. به طور گسترده بخوانید: خواندن انواع متون، از جمله مطالب آکادمیک و حرفه ای، به شما کمک می کند دایره لغات خود را گسترش دهید و گرامر خود را بهبود ببخشید.
 3. هر روز بنویسید: نوشتن منظم به شما کمک می کند سبک نوشتاری خود را توسعه دهید و تسلط خود را بهبود بخشید.
 4. نوشته خود را تجزیه و تحلیل کنید: پس از تکمیل یک کار نوشتاری، پاسخ خود را تجزیه و تحلیل کنید و زمینه هایی را که می توانید در آنها پیشرفت کنید، شناسایی کنید. این به شما کمک می کند از اشتباهات خود درس بگیرید و مهارت های نوشتاری خود را بهبود ببخشید.
 5. از انواع ساختار جمله استفاده کنید: استفاده از انواع ساختار جمله به شما کمک می کند تا مهارت های دستوری خود را نشان دهید و نوشتار خود را جذاب تر و جذاب تر کنید.
 6. مدیریت زمان را تمرین کنید: ماژول رایتینگ آیلتس دارای محدودیت زمانی است، بنابراین ضروری است که زمان خود را به طور موثر مدیریت کنید و اطمینان حاصل کنید که کار را در زمان معین انجام می دهید.
 7. جستجوی بازخورد: به دنبال بازخورد از معلمان، معلمان یا سخنرانان بومی باشید تا زمینه هایی را که می توانید در آنها پیشرفت کنید و از پیشنهادات آنها بیاموزید، شناسایی کنید.

رایتینگ آزمون آیلتس برای بسیاری از داوطلبان به دلیل عدم تسلط روی نوشتن جملات و داشتن ایراد های گرامری از بخش های ترسناک آزمون خواهد بود. باید توجه داشته باشید که با دانستن اصول جمله نویسی و نوشتن جملات مرکب که در مقالات سایت به شما آموزش داده شد به راحتی می توانید نمره خوبی ر در این بخش کسب کنید.

در تسک اول بخش رایتینگ آزمون آیلتس از شما می خواهند تا نامه ای را بنویسید و در مورد موارد نام برده شده نیز نظر خود را یادداشت کنید. معمولا 150 کلمه مورد نظر است.

در بخش های مختلف این مقاله عبارات لازم برای نوشتن نامه های مختلف را در پایان آن ها آورده ام و باید با یادگیری و حفظ کردن آن ها کار را جلو ببرید. انواع مختلفی از بخش های نامه نگاری با موضوعات گوناگون در آزمون های قبلی آیلتس در این مقاله برای شما فراهم شده است. لازم به ذکر است که بسیاری از آن ها بارها تکراری مطرح شده اند.

بنابر آنچه که گفته شد روی این مقاله حسابی تمرین کنید تا تسلط شما در بخش نامه نگاری و رایتینگ آزمون آیلتس افزایش پیدا کند.

IELTS General letter writing: to make a complaint

نمونه نامه های بیان شکایت

1. Example Letter: A formal complaint
You have eaten at a restaurant and it was such a terrible experience that you have decided to inform the manager by letter of what happened and that you want your money back. Things to include:
– Facts. You need to be concise but explain what happened.
– Polite. No one responds to insults.
– Outline what you wish from this. What do you want to happen?
– Firmness. You want to be taken seriously

2. Example Letter: Your next-door neighbor owns a small dog that barks throughout the day and the night. 

Write a letter to your neighbor requesting that something be done about the dog. Include in your letter:
– Your reason for writing
– What you would like to happen
– A nice, respectful style

3. Example Letter: You ordered an item from an online store and it has arrived damaged.
Write a letter to the retailer to complain. In the letter:
– Explain why you are unhappy
– Request a refund
– Make arrangements to return the damaged item

4. Example letter: A reporter complained about a new TV program that you like.

Write a letter to the newspaper editor.– Describe your point of view.
– Say what you like about the show and why.
– Ask the newspaper to take some action.

5. Example Letter: Your internet connection has been slow and intermittent.
Write a letter to your internet service provider to complain. In the letter:
– Describe the problem and why you are unhappy
– Arrange for an engineer to visit your home
– Request a reduction in your bill

برخی از عبارات کلیدی برای نوشتن نامه های بیان شکایت عبارتند از:

I am writing to express my dissatisfaction with I am writing to express my annoyance with
I am very much unhappy withI must complain about
I feel something should be done aboutI am writing to you to complain
youtube logo 2، رایتینگ ازمون آیلتس
Follow our youtube

IELTS General Letter writing: to make an application

نمونه نامه های بیان درخواست

 1. Example letter: A job application Cover letter
  You are applying for a job. As well as attaching a CV, you need to write a cover letter explaining your reasons for choosing this particular job at this particular company, and why you would be a good hire. Things to include are:
  – Possible qualifications or reasons for you to be hired
  – Your energy and enthusiasm for the job
  – Your past experience in a similar position.

2. Example letter: The school library is seeking applicants for a job over summer break. 

Write a letter to the library’s manager, in your letter include:
– A brief introduction of yourself
– Your experience and relevant skills
– Why you want the job

3.Example letter: Your children go to a local school that requires volunteers to accompany school science trips.
Write a letter to the school to apply to be a volunteer. In the letter:
– Introduce yourself and give details of your children who attend the school
– Explain why you are interested in the position
– Talk about any relevant experience that you have with children

4.Example letter: You would like to join the local orchestra
Write a letter of application to the orchestra. In the letter:
– Introduce yourself and your instrument of choice
– Explain how your credentials make you a good candidate
– Express your enthusiasm for music

برخی عبارات کلیدی برای نوشتن نامه های درخواست شغل یا غیره:

If you have any further questions please do not hesitate to contact meI am available between the hours of 2pm and 4pm Monday – Thursday
 I am writing to apply for the position of….My responsibilities included
My most recent job wasI believe I have all the relevant experience r

IELTS General Letter Writing: How to write an invitation

نمونه نامه های دعوت

1. Example letter: You have won a holiday to Hawaii with one extra ticket.
Write a letter to someone to invite them along with you. In the letter:
– Explain what has happened and that you would like them to come
– Give details of when the trip will take place
– Inform the person of the things they will need for the trip

2.Example letter: You will be graduating from university and would like to invite your family to the ceremony.
Write a letter of invitation to your parents. In the letter:
– Explain that you have completed your studies
– Give details of the event, including time, date and dress code
– Let them know how many tickets they have and who they are for

3.Example letter: Your friends recently moved to a new city. You will also be moving to the same city. Write a letter to your friends and include:
– Ask where to find a place to live
– Tell them what type of place you’re looking for
– Share some fun things you would like to do when you get there

برخی عبارات کلیدی برای نوشتن نامه های دعوت:

Please do let me know if you can make itThank you for your kind invite however, unfortunately
I am writing to reply to your kind invitation regarding theDo let me know if you can make it
It would be delightful to have you herePlease RSVP as soon as possible

IELTS General Letter Writing: Answers to advise

نمونه نامه های بیان پاسخ به نصیحت ها

1. Example letter: A friend is considering buying a house nearby, but you have decided to leave the area due to a rise in crime.
Write a letter to your friend advising them not to move into the neighbourhood. In your letter:
– Recommend that your friend not go ahead with the purchase
– Give the reasons behind your decision to leave
– Suggest possible alternative areas that you know

 2. Example letter: Write a letter to the newspaper editor about an experience you had at a restaurant. The experience can be good or bad. 

Describe your experience in detail and state whether or not you recommend others to visit the restaurant.

3. Example letter: Write a letter to your favorite restaurant. Include the following:
– Your reason for writing
– What you like about the restaurant
– Suggestions for improvement

برخی عبارات کلیدی برای نوشتن نامه های نصیحتی:

….It would/might be a good idea toThe best thing for you to do is
….I honestly believe it would be better toPlease do consider my advice because
….In my honest opinion, I would…. I would strongly suggest you conside

IELTS General letter writing: to apologize

نمونه نامه های بیان عذرخواهی

1.  A formal apology and explanation
You have received a letter from your university of Albion demanding a reason for your absence
from an exam. You were ill that day but failed to submit the evidence.

Write a letter to the Examinations Committee explaining your situation. You should include:
– Apologies for the situation
– Identification for yourself (Name, student number, case number)
– An explanation of what had happened and any possible evidence you may have
– Possible resolutions to consider.

2. You agreed to take a particular job over the summer, but due to unforeseen circumstances, you can no longer take the position. Write a letter including:
– Explaining your situation
– An apology
– Express that you would be interested in the position next summer

3. You have not seen a close friend for a very long time. You also still have a few of your friend’s belongings that were left at your house the last time she visited. In your letter include:
– Why you are writing
– What you’ve been doing since you last spoke together
– Apologize for still having the items and ask how you can return them

4. You recently applied for two separate jobs. Both have chosen to hire you, but you must write a letter to one of them explaining why you are unable to take the position. Include in your letter:
– An apology
– An explanation of your situation

برخی عبارات کلیدی برای نوشتن نامه های عذرخواهی:

It is with my deepest regret thatI would like to apologise
I sincerely apologise for I do apologise for any inconvenience caused
I hope that this does not cause you any problemsI would strongly suggest you consider

IELTS General writing task 1: informal letter

نمونه نامه های غیر رسمی

1. Write a letter to a pen pal. This can be your first letter or a letter you’re writing after knowing your pen pal for a long time.

Include details you would normally include when writing to a pen pal in this situation.

2.Your best friend is moving back to your city after being overseas for five years.
Write a letter to convince your friend to move in with you. In the letter:
– Explain how much you have missed your friend
– Describe how you feel about your friend’s return
– Give reasons that you and your friend should share a home

3. Your sibling has sent you a letter asking for an update on your life.
Write a letter to your sibling. In your letter:
– Describe what you did for your last birthday
– Ask for photos of your sibling’s last holiday
– Talk about something you are looking forward to

برخی عبارات کلیدی برای نوشتن نامه های غیر رسمی:

I’m sorry to tell you thatI should let you know that
I hope you’re wellIt’s been ages since I’ve heard from you
Lots of loveThanks very much

IELTS General letter writing: to inform
نمونه نامه های اطلاع رسانی

هر زمان که فرستنده (شما) بخواهید اطلاعاتی را به گیرنده اطلاع دهد، از نامه اطلاع رسانی استفاده می شود. اطلاعاتی که می خواهید منتقل کنید می تواند تقریباً به هر چیزی مرتبط باشد. در زیر فهرستی از موضوعات یا مفاهیمی است که نامه شما ممکن است پوشش دهد.

از یک رویداد مرگ / نامزدی / عروسی / رویداد ویژه زندگی اطلاع دهیدInform about a death/ engagement/ wedding/ special life event
در مورد پذیرش یا رد درخواست اطلاع دهیدInform about an acceptance or rejection of application
از دریافت سند یا بسته اطلاع دهیدInform about the receipt of a document or package
از یک رویداد جاری اطلاع دهیدInform about a current event

هدف نامه های “اطلاع رسانی” این است که اطمینان حاصل شود که هر خبر مهمی که گیرنده باید دریافت کند واضح و روشن باشد. شما می خواهید مطمئن شوید که نامه شما ساختاری دارد. این شامل معرفی شما، بدن شما و در نهایت نتیجه گیری شما می شود.

بخش مقدمه

در اینجا می خواهید نامه ای را تنظیم کنید. این می تواند شامل یک احوالپرسی، پرس و جو در مورد نحوه عملکرد گیرنده و سپس بسته به میزان شناخت شما از گیرنده، معرفی مختصری از شخصیت شما باشد.

بخش بدنه

پس از تکمیل مقدمه، باید دلیل “اطلاعات نامه” خود را بنویسید.

بخش نتیجه-

این بخش جایی است که نامه خود را می بندید. می‌توانید درخواست‌های نهایی را انجام دهید یا هر مورد نیاز نهایی را فهرست کنید.

Sample introduction:

Hi Arghavan,

This is Kia, we met at the art exhibition last year. I hope this email finds you well.

Sample Body:

Jack and I engaged! I would love it so very much if you could make it to our wedding. You played a huge role in us getting together and it only makes sense that you are part of the big day.

Sample conclusion:

By the way, I lost all my contacts as my phone was stolen. This is my new number 987 654 321. I look forward to hearing back from you.

Regards,

Your friend, Kia.

سوالات رایج در مورد رایتینگ آزمون آیلتس

چگونه می توانم نامه نگاری آیلتس را تمرین کنم؟

ابتدا به نمونه ها نگاه کنید. سپس فهرستی از انواع مختلف حروف (غیررسمی و رسمی) با واژگان مناسب برای هر یک تهیه کنید. سعی کنید عبارات ثابتی مانند، من واقعاً از کمک شما در این مورد سپاسگزارم را حفظ کنید.

آیا در آیلتس آکادمیک نامه نگاری وجود دارد؟ خیر،

نامه نگاری (اغلب ایمیل) فقط در آزمون آیلتس جنرال است، بنابراین اگر در حال انجام آیلتس آکادمیک هستید، نیازی به تمرین نیست. در آیلتس جنرال، جای نمودار، نقشه یا فرآیند در تسک 1 را می گیرد.

نامه رسمی در آیلتس چیست؟

این نامه ای است که در آن ممکن است شکایت کنید یا درخواستی بنویسید (برای شغل یا محل دانشگاه). شما همچنین می توانید نصیحت کنید، درخواستی بکنید یا برای چیزی عذرخواهی کنید.

چگونه می توانم نمره 8 در رایتینگ آیلتس جنرال بگیرم؟
شما باید مطمئن شوید که پاسخ نامه و مقاله شما رسمی است، به طور کامل به تکلیف می پردازد و به ندرت حاوی اشتباهات گرامری یا انتخاب کلمه است. اطلاعات بیشتری در مورد دریافت باند 8 در اینجا وجود دارد.

چگونه یک وظیفه رایتینگ کلی 1 بنویسید؟
مطمئن شوید که انواع مختلف نامه – غیر رسمی و رسمی – را تمرین می کنید و هدف نامه خود را روشن می دانید (عذرخواهی، پاسخ به دعوت، درخواست اطلاعات). از عبارات صحیح استفاده کنید و نامه خود را طبق یک مدل تنظیم کنید.

این دوره آنلاین چقدر طول می کشد؟
اگر به زودی آزمون آیلتس خود را دارید، می‌توانید همه چیز، از جمله 9 تصحیح مقاله (هم تسک 1 و هم تسک 2) را در عرض 10 روز کامل کنید. با این حال، ما به اکثر دانش آموزان توصیه می کنیم که یک ماه فرصت دهند تا بتوانند به درستی تصحیح مقاله آیلتس خود را بررسی کنند تا بیشترین استفاده را از آنها ببرند.

آپارات، آیلتس، کلمات ، رایتینگ آزمون آیلتس
فیلم توضیحات آزمون آیلتس

نتیجه گیری

در پایان، ماژول رایتینگ آیلتس بخش مهمی از آزمون است و توانایی داوطلب را برای برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی نوشتاری ارزیابی می کند. با تمرین منظم، خواندن گسترده، نوشتن هر روز، تجزیه و تحلیل نوشتار خود، استفاده از انواع ساختار جملات، تمرین مدیریت زمان و جستجوی بازخورد، می توانید مهارت های نوشتاری خود را بهبود بخشیده و به نمره باند بالایی در ماژول رایتینگ آیلتس برسید.

خودم 4
کلاس های آنلاین آیلتس، سلپیپ و مکالمه با استاد فراهانی

واژگان پرتکرار آزمون آیلتس ( IELTS )
مجموعه واژگان پرتکرار آزمون آیلتس ( IELTS )
youtube logo 2
کانال یوتوب ما را دنبال کنید.

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

حروف ربط در زبان انگلیسی

یکی از ادات سخن ( parts of speech ) در گرامر زبان انگلیسی حروف ربط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!